Aanmelding

Lidmaatschap van Beweegzorg NoordWest betekent dat u een actieve bijdrage wil gaan leveren aan de coöperatie met als doel bij te dragen aan een sterke positie van de fysiotherapie in de regio Noordwest. Dat vraagt tijd en energie. U wordt lid van een organisatie die als één aanspreekpunt,  één gesprekspartner en één samenwerkingspartner de belangen van onze beroepsgroep in de regio zo goed mogelijk wil behartigen.  Daarnaast stimuleert deelname de regionale samenwerking met andere zorgverleners en het leveren van state of the art zorg binnen de aangesloten netwerken. Daar profiteert zowel uw patiënt als uw praktijk van.  

Met onderstaand formulier kunt u zich als praktijk aanmelden. Door als praktijk lid te worden van de coöperatie krijgen u en uw medewerkers toegang tot de netwerken van BNW, mits wordt voldaan aan de toelatingscriteria.  


Hier kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van Beweegzorg NoordWest downloaden:


Stap 1: Aanmelding van de praktijk bij de coöperatie Beweegzorg NoordWest

Vul onderstaand formulier volledig in. Alleen een volledig ingevuld formulier wordt door het bestuur in behandeling genomen. Bij goedkeuring ontvangt u een lidmaatschapsovereenkomst die u digitaal dient te ondertekenen. Als laatste stap dient de contributie te worden voldaan. Als aan al deze stappen is voldaan, bent u lid van de coöperatie Beweegzorg NoordWest.Stap 2: na goedkeuring door het bestuur krijgt u de ledenovereenkomst toegestuurd


Stap 3: Aanmelding van een medewerker bij een netwerk van BNW

Bij de aanmelding vindt  u ook de toegangscriteria van de verschillende netwerken

Samenwerkingspartners